Topicuri > Laboratoare

tipareste trimite pe mail

 cadru general

Detalii

Autor: APM Arad,
Adăugat: 2014-10-09 15:26:53
Ultima actualizare: 2014-10-09 15:27:39

Cadru general

Principalele atribuţii specifice

a) efectuează prelevări şi încercări în domeniile: poluarea aerului şi calitatea

precipitaţiilor, radioactivitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie), nivel de

zgomot ambiant, poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile

prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;

b) efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului;

c) asigură prestarea unor servicii de laborator la solicitări externe sau interne (APM), în

domeniile sale de competenţă;

d) operează staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului şi radioactivităţii mediului lanivel judeţean, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu procedurile de operare standard;

e) asigură desfăşurarea programului standard şi special de prelevare, pregătire, măsurare a radioactivităţii factorilor de mediu;

f) implementează şi respectă legislaţia naţională armonizată cu prevederile şi cerinţele

legislaţiei comunitare şi referenţialele în vigoare, în toate activităţile de prelevare/măsurare/încercare desfăşurate;

g) asigură calitatea analizelor efectuate prin implementarea, acreditarea şi menţinerea

unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI

17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi

etalonare;

h) asigură verificarea, întreţinerea şi etalonarea corespunzătoare a echipamentelor din

staţiile automate de monitorizare şi din laborator, cu respectarea referenţialelor şi

procedurilor în vigoare, stabilite la nivel naţional;

i) participă la programele de intercomparare laboratoare, la nivel naţional şi internaţional;

j) asigură informaţiile necesare actualizării bazelor de date privind monitorizarea

factorilor de mediu;

k) transmite ANPM şi MMP raportările privind funcţionarea RNMCA, în conformitate cu reglementările în vigoare;

l) transmite ANPM raportările privind funcţionarea SSRM şi SNAARM din cadrul RNSRM, în conformitate cu reglementările în vigoare;

m) acordă asistenţă tehnică pentru elaborarea programelor de monitorizare/prelevare de probe pentru evacuări din surse punctiforme şi monitorizare a concentraţiilor de fond din mediu şi interpretarea datelor din automonitorizările instalaţiilor IPPC, pentru realizarea controlului conformării;

n) participă la stabilirea cerinţelor de monitorizare din autorizaţiile integrate de mediu,

ajută la interpretarea datelor obţinute din automonitorizare, efectuează verificări ale

datelor din automonitorizare şi contribuie cu informaţii la revizuirea periodică a acestor autorizaţii;

o) răspunde, în limita competenţei, la sesizări primite de la persoane fizice şi juridice şi

asigură suportul tehnic la soluţionările notificărilor primite de către APM/ARPM, ANPM, din partea altor autorităţi publice centrale, Administraţia Prezidenţială, Parlament;

p) asigură furnizarea datelor şi informaţiilor necesare realizării informării publicului cu

privire la calitatea mediului, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.