Emisii industriale > Instalatii mari de ardere (LCP)

tipareste trimite pe mail

 Despre Directiva instalaţiilor mari de ardere (LCP)

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-10-19 13:42:54
Ultima actualizare: 2010-10-19 13:42:54

 

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de anumiţi poluanţi în aer din instalaţiile mari de ardere (Directiva LCP) are caobiectiv asigurarea reducerii emisiilor de dioxid de sulf (SO2) şi oxizi de azot (NOx) astfel încât depunerile şi concentraţiile acestora să se afle sub încărcările şi nivelurile critice, precum reducerea emisiilor de pulberi. Controlul emisiilor provenite din instalaţiile mari de ardere (cu putere termică nominală egală sau mai mare de 50 MWt) joacă un rol important în eforturile Uniunii Europene de a combate acidifierea, eutrofizarea şi ozonul de la nivelul solului.

 În România, Directiva 2001/80/CE a fost transpusă prin H.G. nr. 541/2003 cu modificările şi completările ulterioare, care a fost abrogată şi înlocuită de H.G. nr.440/2010privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere.

 Principala cerinţă a acestei hotărâri de guvern este respectarea valorilor limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi de către instalaţiile mari de ardere. Cerinţe mai stricte sunt impuse pentru instalaţiile mari de ardere noi tip III, cărora le este aplicabilă secţiunea B a anexelor 3-7 din actul normativ menţionat.

Pentru anumite instalaţii mari de ardere existente tip I au fost obţinute perioade de tranziţie pentru conformarea cu valorile limită de emisie de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi care sunt menţionate în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană (Legea nr.157/2005).

 Sunt exceptate de la obligaţia de a respecta valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi instalaţiile mari de ardere existente - tip I, prevăzute în anexa nr. 9, din H.G. nr. 440/2010, ai căror titulari deţin notificarea scrisă, prezentată autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, prin care s-au angajat ca în perioada de referinţă, cuprinsă între 1 ianuarie 2008 şi 31 decembrie 2015, să nu exploateze instalaţia mai mult de 20.000 de ore.

În prezent se află în dezbatere la Parlamentul European un proiect de Directivă privind emisiile industriale care va include prin reformare Directiva IPPC (2008/1/CE) şi câteva Directive sectoriale, printre care şi Directiva 2001/80/CE (LCP)


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.