ANUNT PENTRU OPERATORII ECONOMICI SI PERSOANELE FIZICE CARE SOLICITA ACTE DE REGLEMENTARE 

Începând cu data de 10.04.2013 toti operatorii economici si persoanele fizice care solicită acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atât în format traditional, pe hârtie, cât si online (electronic), iar cererile vor fi luate în lucru doar dacă există înregistrată si copia electronică a acesteia, depusă de către operatorii economici în sistemul informatic integrat de mediu (SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea operatorului economic in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

 Aceste mecanisme de inregistrare si incadrare a operatorilor economici sunt deja functionale pentru publicul larg, distinctia intre un utilizator nou si un utilizator existent (deja inregistrat pentru transmiterea inventarelor locale de emisii in subsistemul SIM.PA-F2ILE) fiind realizata astfel: Operatorii noi se vor inregistra in mod normal la adresa http://raportare.anpm.ro, conform instructiunilor de pe site-ul ANPM. Operatorii existenti vor solicita accesul la subsistemul SIM.Webform.Public printr-o procedura simplificata, din regiunea PROFILE a propriului cont in sistemul SIM. Atat cererile de acces ale operatorilor nou creati cat si cele ale operatorilor existenti trebuie sa fie validate si aprobate de operatorii APM/ANPM (utilizatori reglementări).

De la momentul punerii in functiune a subsistemului SIM.Webform.Public, toate cererile electronice  vor trebui transmise si in format scriptic iar cererile scriptice vor fi completate in mod obligatoriu de cele in format electronic. Astfel, fiecare cerere va fi dublu indexata, atat cu un numar unic de evidenta electronica (element nou de identificare al cererii) cat si cu numarul de inregistrare in registratura principala a fiecarui APM.

Ghidul pentru inregistrarea operatorilor sau a persoanelor fizice si ghidul pentru inregistrarea cererilor de acte de reglementare sunt afisate pe prima pagina a site-ului.


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-04-09 19:11:31
TiparesteTipareste