Descriere biodiversitate

Descriere biodiversitate

ARIILE PROTEJATE
 
Conform Hotarârii nr. 1/1995, din data de 27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Judetului Arad, au fost declarate un numar de 20 de arii protejate de importanta judeteana, astfel:
3 rezervatii botanice;
3 rezervatii zoologice;
2 rezervatii speologice;
2 rezervatii paleontologice;
3 rezervatii forestiere;
6 rezervatii mixte;
1 rezervatie stiintifica.
Conform Hotarârii Consiliului Judetean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, au fost declarate un numar de 21 arii protejate de importanta judeteana, astfel:
4 rezervatii botanice;
3 rezervatii zoologice;
2 rezervatii speologice;
2 rezervatii paleontologice;
3 rezervatii forestiere;
6 rezervatii mixte;
1 rezervatie stiintifica.
Conform Legii 5/2000, în judetul Arad, au fost declarate un numar de 15 arii protejate, de importanta nationala, astfel:
3 rezervatii botanice;
3 rezervatii zoologice;
3 rezervatii speologice;
2 rezervatii paleontologice;
1 rezervatie forestiera;
2 rezervatii mixte;
1 rezervatie stiintifica.
Conform Hotarârii de Guvern nr. 2151/ 2004, în judetul Arad, au fost declarate un numar de 3 zone puse sub protectie, de importanta nationala, astfel:
1 parc natural;
2 arii de protectie speciale avifaunistice.
Conform Hotarârii nr. 1/1995, din data de 27.01.1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Judetului Arad si al Hotarârii Consiliului Judetean Arad, nr. 27/2000, din data de 28.03.2000, pe raza judetului Arad, au fost declarate un numar de 9 parcuri dendrologice.
 
Evidenta ariilor naturale protejate de importanta judeteana si nationala
 
REZERVATII  BOTANICE
 
“Dosul Laurului” ? cod: 285, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, se afla în custodia Directiei Silvice Arad, conventia de custodie nr.4229/17.05.2004, are o suprafata de 32,2 ha, iar obiectivul de protectie este Ilex aquifolium;
“Poiana cu Narcise Rovina” ? cod: 288, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, se afla în custodia Directiei Silvice Arad, conventia de custodie nr.4229/17.05.2004, are o suprafata de 0,1 ha, iar obiectivul principal protejat este narcisa - Narcissus stelaris;
 
“Baltele Gurahont” ? cod: 286, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, se afla în administratia Primariei Gurahont, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 2,0 ha, iar obiectivul principal protejat este Centaurea simonkaiana;
 
“Rezervatia Paliurul” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 27/2000, se afla în custodia ONG Condor Club Arad, conventia de custodie nr.4750/28.05.2004, are o suprafata de 5,0 ha, iar obiectivul principal protejat este Paliurus spina cristi;
 
REZERVATII  ZOOLOGICE
 
“Balta Rovina” ? cod: 289, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, aflata în administratia privata S.C. Carpio S.R.L., nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 120 ha, iar obiectivele principale protejate sunt  Ciconia nigra, Platalea leucordia, Haliaetus albicilla;
 
“Balta de la Soimos” ? cod: 290, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, se afla în custodia persoanelor fizice Ignuta Manuel si Ignuta Laura,  conventia de custodie nr. 4823/19.05.2009,  are o suprafata de 1,0 ha, iar obiectivele principale protejate sunt Emys orbicularis, Unio pictorum, Planorbis sp., Limnea sp., Misgurnus fosilis; ( foto 27 )
 
“Stârcii cenusii de la Sâc” ? cod: 291, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, aflata în custodia Directiei Silvice Arad, conventia de custodie nr. 4229/17.05.2004, are o suprafata de 17,8 ha, iar obiectivul principal protejat este Ardea cinerea.
 
          REZERVATII  SPEOLOGICE
 
“Pestera lui Dutu” ? cod: 292, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, aflata în custodia ONG Speowest Arad, conventia de custodie nr. 1018/ 04.02.2008, are o suprafata de 0,1 ha, iar obiectivele principale protejate sunt Colonii de chiroptere din speciile Myotis m. si Rinolophus r.;
 
“Pestera Sinesie” ? cod: 293, IUCN IV,  aflata în custodia ONG Speowest Arad declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, aflata în custodia ONG Speowest Arad, conventia de custodie nr. 1019/ 04.02.2008, are o suprafata de 0,1 ha, iar obiectivele principale protejate sunt Colonii de chiroptere din speciile Myotis m. si Rinolophus r. si fragmente osteologice de Ursus spelaeus;
 
„Pestera cu Apa de la Moara” ? cod: 284, IUCN IV, declarat prin L 5/2000, conventia de custodie 4750/28.05.2004, este reziliat prin adresa nr. 10795/ 28.11.2007, la momentul de fata nu are custode, are o suprafata de 5,0 ha, iar obiectivele principale protejate sunt chiroptere din speciile Myotis m.
 
REZERVATII PALEONTOLOGICE
 
„Locul Fosilifer Zabalt” ? cod: 295, IUCN IV, HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, conventia de custodie nr. 4750/28.05.2004, este reziliat prin adresa nr. 10796/ 28.11.2007, la momentul de fata nu are custode are o suprafata de 5,0 ha, iar obiectivele principale protejate sunt Fosile de gasteropode silivalve, din pontianul mediu; ( foto 25 )
 
„Punctul Fosilifer Monorostia” ? cod: 294, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, conventia de custodie nr. 4750/28.05.2004, este reziliat prin adresa nr. 10790/ 28.11.2007, la momentul de fata nu are custode are o suprafata de 0,1 ha, iar obiectivele principale protejate sunt Fosile de gasteropode silivalve, din pontianul mediu;
 
REZERVATII FORESTIERE
 
“Rezervatia Runcu - Grosi” ? cod: 287, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, aflata în custodia Directiei Silvice Arad, conventia de custodie nr. 4229/17.05.2004, are o suprafata de 261,8 ha, iar obiectivele principale protejate sunt asociatiile de vegetatie forestiera, cu arborete de vârste între 100 si 180 ani; ( foto 28 )
 
“Arboretele de Fag de la Râul Mic” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, aflata în administratia Ocolului Silvic Gurahont, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 165,5 ha, iar obiectivul principal de protectie este vegetatia forestiera, cu vârste cuprinse între 90 si 160 ani, asigura jir de calitate genetica superioara;
 
“Padurea de Fag de la Archisel” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000,  aflata în administratia Ocolului Silvic Beliu, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 144,8 ha, iar obiectivul principal de protectie este vegetatia forestiera, cu fagete si gorunete de 70 - 210 ani, este un genofond valoros;
 
“Padurea de Stejar Pufos de la Carand” ? cod: 296, IUCN IV, declarat prin  L 5/2000, aflata în custodia Directiei Silvice Arad, conventia de custodie nr. 4229/17.05.2004, are o suprafata de 2,10 ha, iar obiectivele principale protejate sunt asociatiile de vegetatie forestiera, cu arborete de stejar pufos ( Quercus pubescens ).
 
REZERVATII  MIXTE
 
“Rezervatia Dealul Mocrea” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, aflata în custodia Universitatii de Vest “Vasile Goldis”, conventia de custodie nr. 4750/28.05.2004, are o suprafata de 107,2 ha, iar obiectivul principal
de protectie este vegetatia forestiera specifica unui deal vulcanic, cu arborete cvasigradinarite, cu exemplare de arbori seculare, 300 ani;
 
“Rezervatia Bezdin - Prundu Mare” ?  cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, HG 2151/2004 rezervatie inclusa în Parcul Natural Lunca Muresului, supravegheata de catre administratia parcului natural, are o suprafata de 91,2 ha conform HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, conform HG 2151/2004 suprafata s-a marit la 654,9 ha, iar obiectivele principale protejate sunt: Nymphea alba, Nuphar luteum, Nymphoides peltata, Potamogeton natans, Salvinia natans, Acuila pomarina, Milvus migrans etc
 
“Rezervatia naturala mixta Moneasa” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, aflata în administratia Ocolul Silvic Sebis – Moneasa, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 6273,2 ha, iar obiectivele principale protejate sunt apele termale din carst, asociatii forestiere valoroase;
 
“Rezervatia de Soluri Saraturate de la Socodor” ? cod: 297, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000, conventia de custodie nr. 4750/28.05.2004, este reziliat prin adresa nr. 10792/ 28.11.2007, la momentul de fata nu are custode, are o suprafata de 95 ha, iar obiectivul principal de protectie este solul, cu profil alcalinizat, salinizat, gleizat, cu concretiuni de carbonat de calciu lipsit de ghips; soloneturi luvice si soloneturi alcaline; vegetatia xerohalofila;
 
“Magura cu ghimpi de la Patârs” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, aflata în administratia Ocolul Silvic Lipova, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 111,7 ha, iar obiectivul principal de protectie este tipul de statiune si de padure, Ghimpele - Ruscus aculeatus;
 
“Padurea cu ghimpi de la Grosi si Pestis” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, aflata în administratia Ocolul Silvic „Valea Mare”, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 470,9 ha, iar obiectivele principale de protectie sunt asociatiile forestiere; ghimpele - Ruscus aculeatus;
 
„Dealul Plesa” ? cod: - , IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000, aflata în administratia Ocolul Silvic Sebis – Moneasa, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 290,6 ha, iar obiectivul principal de protectie este ghimpele - Ruscus aculeatus si vegetatia lemnoasa termofila.
 
REZERVATII  STIINTIFICE
 
‚Arboretul Macea” ? cod: 298, IUCN IV, declarat prin HCJ 1/1995; HCJ 27/2000; L 5/2000,  aflata în custodia Universitatii de Vest “Vasile Goldis”, conventia de custodie nr. 1020/ 04.02.2008, are o suprafata de 20,5 ha, iar obiectivul principal de protectie este o gama larga de specii, din ecosistemele forestiere, plante ierboase/ lemnoase exotice, exemplare seculare de arbori etc.
 
PARCURI NATURALE
 
“Parcul Natural Lunca Muresului” ? cod: V.1, declarat prin HG 2151/2004, în cursul anului 2006 a luat fiinta administratia parcului natural, are o suprafata de 17166 ha, include mai multe rezervatii naturale, se întinde atât pe judetul Arad cât si pe Timis, obiectivele principale de protectie sunt o serie de habitate valoroase, asociatii vegetale, specii ocrotite de legislatia nationala si internationala, are o valoare peisagistica ridicata.
 
ARII DE PROTECTIE SPECIALE AVIFAUNISTICE
 
„Padurea Lunca” ? cod: VI.1, declarat prin HG 2151/2004, este administrata de Ocolul Silvic Cris, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 2 ha, iar obiectivele principale de protectie sunt coloniile de stârci cenusii – Ardea cinerea;
 
„Padurea Socodor” ? cod: VI.2, declarat prin HG 2151/2004, este administrata de Ocolul Silvic Cris, nu are custode în conformitate cu Ordinul MMDD 1533/2008, are o suprafata de 3,1 ha, iar obiectivele principale de protectie sunt coloniile de stârci cenusii – Ardea cinerea;
         
PARCURI DENDROLOGICE
 
„Parcul dendrologic Arboretum Sylva Gurahont”, declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Universitatii din Oradea si Ocolului Silvic Gurahont, are o suprafata de 12,5 ha;
 
„Parcul Dendrologic Neudorf “ declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Ocolul Silvic Lipova, are o suprafata de 73 ha;
 
“Parcul Dendrologic Bulci” declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Directiei Sanitare Arad, are o suprafata de 4,0 ha;
 
„Parcul Dendrologic Capâlnas” declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad,, aflata în administratia Directiei Sanitare Arad, are o suprafata de 10 ha;
 
„Parcul Dendrologic Savârsin”, declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Casei Regale, are o suprafata de 19,5 ha;
 
“Parcul Dendrologic Mocrea”, declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Directiei Sanitare Arad, are o suprafata de 6,0 ha;
 
„Parcul Dendrologic Manastur” declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Primariei Vinga, are o suprafata de 4,5 ha;
 
‚Parcul Dendrologic Ineu” declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Primariei Ineu, are o suprafata de 12,0 ha
 
„Parcul Dendrologic Odvos” declarata prin Hotarârea 1/1995 a Comisiei Administrative de pe lânga Prefectura Arad, Hotarârea 27/2000 a Consiliului Judetean Arad, aflata în administratia Directiei Taberelor Arad, are o suprafata de 2,3 ha.
 

Biodiversitatea judetului Arad


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-08-12 15:37:49
TiparesteTipareste