Radioactivitatea mediului

Date privind radioactivitatea mediului


Monitorizarea Radioactivitatii factorilor de mediu

Statia de Radioactivitate a Mediului Arad face parte din RNSRM (Reteaua Nationala de Supravegherea Radioactivitatii Mediului) înca din anul 1987, în prezent functionând în cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad.
Programul National standard de monitorizare a radioactivitatii mediului
Programul standard asigura supravegherea la nivelul teritoriului national, în scopul detectarii eventualelor cresteri a nivelelor de radioactivitate în mediu.
Procedurile metodologice si instructiunile de lucru sunt stabilite conform Ordinului MAPAM nr. 338/2002.
În cadrul Statiei de Radioactivitate Arad se deruleaza un program standard de supraveghere a radioactivitatii mediului de 11 ore/ zi, în care se urmaresc factorii de mediu (vezi tabel):
aer - prin determinarea activitatii beta globale a aerosolilor si a depunerilor atmosferice (umede si uscate), precum si masurarea continua a debitului de doza gamma externa absorbita; si a echivalentului de doza externa;
apa - prin determinarea activitatii beta globale a apei din râul Mures precum si a apei potabile si pregatirea apei de Mures pentru determinari de tritiu;
precipitatii atmosferice - prin prelevarea si pregatirea probelor pentru determinari de tritiu;
vegetatie - (cu perioada de prelevare aprilie-octombrie) prin determinarea activitatii beta globale si pregatirea unei probe anuale de vegetatie spontana de pe 1 mp, pentru determinari gamma spectrometrice;
sol - (cu perioada de prelevare aprilie-octombrie) prin determinarea activitatii beta globale si pregatirea unei probe anuale de sol dintr-un volum de 10x10x5 cm, pentru determinari gamma spectrometrice.

Probe curente masurate beta global

Nr.
crt.
Tip proba
Punct prelevare
Frecventa

1
Aerosoli
1
2/zi

2
Depuneri atmosferice
1
1/zi

3
Apa Mures
1
1/zi

4
Apa potabila
1
1/zi

5
Sol
1
1/saptamâna (IV-X)

6
Vegetatie
1
1/saptamâna (IV-X)

7
Doza absorbita
1
1/ora


Pentru masuratorile beta globale se folosesc sisteme de detectie prevazute cu detectori-sonda de scintilatie tip ND-304 si detectori GM. Etalonarea aparaturii de masura beta globala se realizeaza cu surse (Sr-Y)90. Pentru determinari gamma spectrometrice se foloseste un detector cu germaniu.
Pentru determinarea debitului de doza gamma în aer se folosesc dozimetre de tip IFIN-TIEX, prevazute cu sonde detectoare alcatuite din detectori GM.
Asupra probelor de aerosoli, ape de suprafata, depuneri atmosferice (cumulate lunar, semestrial sau anual), precum si asupra probelor de sol si vegetatie se fac masuratori gamma spectrometrice, în acest fel determinându-se concentratiile izotopilor proveniti din seriile naturale dupa cum urmeaza: seria uraniului U-238 (prin Thoriu - 234), seria thoriului Th 232 (prin Actiniu -228, Telur - 208, Bismut - 212 si Plumb - 212), Radiu - 226 (prin Bismut - 214 si Plumb - 214), Plumb - 210 si potasiu K - 40, izotopul artificial de origine cernobâliana Cesiu - 137 precum si izotopul Beriliu - 7 de origine cosmica.
Pentru determinarea concentratiilor radioizotopilor din probele analizate, se foloseste un analizor multicanal DSA 1000, împreuna cu un detector HpGe cu rezolutia de 2.1 keV la 1332 keV si eficacitatea relativa de 35%. Etalonarea se efectueaza cu o sursa de etalonare continând un amestec de: Cd-109, Ce-139, Co-57, Co-60, Cs-137, Sn-113, Sr-85, Y-88, Hg-203.
Fluxul de date atât în situatii normale (flux de date lent), cât si în situatii de urgenta (flux de date rapid) este asigurat de catre Statia RA prin raportari zilnice, lunare si anuale catre Laboratorul de Radioactivitatea Mediului - ANPM Bucuresti (Laboratorul National de Referinta pentru Radioactivitatea Mediului, care asigura activitatea de îndrumare stiintifica si metodologica, asistenta tehnica si instruire). 

Programul de supraveghere a radioactivitatii mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic (specific de monitorizare)

În cadrul Statiei RA Arad, se deruleaza un program specific de monitorizare a radioactivitatii mediului, program care cuprinde:
recoltari de probe de apa de suprafata din Bazinul Muresului si a Crisului Alb,
recoltari anuale de probe din zone cu radioactivitate naturala modificata din judetul Arad:
recoltari anuale de probe de apa de suprafata;
recoltari anuale de probe de sol;
recoltari anuale de probe de vegetatie.
Motivul monitorizarii din punct de vedere radioactiv al vaii Muresului si Crisului Alb îl constituie existenta haldelor de steril din zona, ramase în urma explorarilor uranifere.

Probele se recolteaza, se pregatesc si se masoara beta global la Statia RA Arad, analizele gamma spectrometrice fiind efectuate în cadrul laboratorului Statiei de radioactivitate Arad.
Probele de apa de suprafata, vegetatie si sol, anuale, se recoltate, conform unui Program specific de recoltare, pregatire si masurare a probelor de mediu din zone cu radioactivitate naturala modificata din judetul Arad, din urmatoarele puncte:
- Valea Muresului:
Bârzava,
Milova;
- Valea Crisului Alb:
Ranusa;
În cadrul laboratorului de Radioactivitate se fac determinari ale radioactivitatii factorilor de mediu în regim de comanda, la cererea clientilor.
Indicatorii care pot fi analizati sunt:

Contravaloarea determinarilor este conform prevederilor Ordinului Ministrului Mediului 890/2009, prezentat în subcapitolul tarife. În structura tarifelor nu sunt prevazute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigura transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, pretul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevarii probei pentru analiza, conform normativului în vigoare, în functie de tipul autovehiculului.


www.anpm.ro
Adaugat: 2010-08-12 15:39:10
TiparesteTipareste