Biodiversitate > Evenimente

tipareste trimite pe mail

 Workshop-ul Româno-German referitor la Evaluarea adecvată a siturilor Natura 2000 şi Planurile de management ale ariilor naturale protejate, ANPM, 15-16 noimebrie 2011

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2011-11-22 09:15:01
Ultima actualizare: 2011-11-22 09:21:05

Managementul siturilor Natura 2000 – reţeaua de arii naturale protejate de interes comunitar pe care statele membre UE trebuie să o creeze, gestioneze şi protejeze în conformitate cu prevederile Directivei Habitate – este o sarcină destul de complicată care implică decizii dificile care trebuie să armonizeze planificarea dezvoltării pe de-o parte şi obiectivele privind protecţia naturii pe de altă parte. Dezvoltarea drumurilor, centralelor electrice, alte elemente de infrastructură, instalaţii industriale majore etc., toate aceste proiecte/programe/activităţi necesită o evaluare adecvată a potenţialului lor impact asupra siturilor Natura 2000.

În perioada 15-16 noiembrie 2011 a avut loc la Bucureşti un workshop organizat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) împreună cu Ministerul Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii şi Siguranţă Nuclearu (BMU) având ca scop crearea oportunităţii unui schimb de experienţă şi opinii între experţii români şi germani. Workshop-ul a avut loc la Centrul de Instruire al ANPM şi a fost coordonat de către Dl. Vicepreşedinte Marian PROOROCU şi Serviciul Protecţia Naturii din cadrul ANPM. Doi experţi germani au participat şi au avut prezentări în cadrul workshop-ului din partea Ministerului Federal German: Dr. Lothar Guendling, avocat care a lucrat timp de mai mulţi ani ca expert în România, cel mai recent în perioada 2005-2009 ca Resident Twinning Advisor la ANPM şi Dr. Jens Peterson, directorul Departamentului pentru Natura 2000 şi arii protejate din cadrul Agenţiei de Stat pentru Mediu a Landului Sachsen-Anhalt din Germania. De asemenea şi el a participat în trecut ca expert în proiectele de twinning din România.

Experţii au prezentat practicile din Germania cu privire la implementarea Directivei Habitate. Au existat o serie de prezentări ce au tratat punctual cazurile referitoare la crearea şi modernizarea de drumuri, construcţia de centrale eoliane şi activităţile miniere. Aceste tipuri de activităţi sunt adesea controversate, ridică probleme dificile şi ajung adesea în procedură judiciară, astfel că stabiliriea echilibrului între aspectele privind dezvoltarea şi obiectivele privind protecţia naturii revine curţilor de justiţie.

Din partea română au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ai celor 8 Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului. Reprezentaţii ANPM au prezentat Ghidul pentru Evaluarea adecvată în confomitate cu cerinţele Directivei HABITATE, precum şi un studiu de caz referitor la construirea şi modernizarea drumurilor şi posibilele lor efecte asupra siturilor Natura 2000. Deoarece crearea şi modernizarea drumurilor este unul din cazurile „clasice” de evaluare şi gestionare a siturilor Natura 2000 în Germania, a avut loc o discuţie foarte interesantă despre abordările din cele două ţări.

Scopul Directivei Habitate este de a se asigura că planurile/ proiectele/ activităţile iau în considerare obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000. Aceasta nu înseamnă pur şi simplu că planurile şi proiectele care pot avea impact asupra siturilor trebuie evitate; aceasta ar fi o abordare mult prea simplistă. În practică, problemele reale sunt concentrate pe găsirea soluţiilor chiar în faza de proiectare a planurilor sau proiectelor, pe găsirea alternativelor potrivite ale proiectului, pe luarea măsurilor corecte de reducere a riscurilor identificate. Iar, în cazul în care nu există alternative, iar planul sau proiectul trebuie să se realizeze fiind de interes public major, se trece la identificarea măsurilor compensatorii pentru asigurarea menţinerii coerenţei Reţelei Natura 2000. Practica este deci mult mai complexă şi necesită adesea găsirea echilibrului între interesele publice care pot fi reprezentate de nevoia de infrastructură, nevoia de aprovizionare cu energie, nevoia trecerii de la sursele de energie convenţională la surse de energie regenerabilă pe de-o parte şi obiectivele privind protecţia naturii pe de alta parte. În multe cazuri decizia se reduce la luarea de măsuri compensatorii potrivite pentru impacturile care nu pot fi evitate asupra siturilor Natura 2000; apoi este important să existe posibilitatea de a crea sau recrea habitatele afectate şi/sau habitatele speciilor afectate, posibil în vecinătatea siturilor Natura 2000. O condiţie prealabilă majoră este aceea de a exista spaţiul disponibil acolo unde trebuie luate măsurile compensatorii, un aspect care trebuie luat în considerare când sunt identificate, desemnate şi propuse siturile Natura 2000 către instituţiile europene precum şi în procesele ulterioare de comunicare cu instituţiile europene.

Workshop-ul continuă cooperarea de lungădurată, intensă şi de succes între România şi Germania în domeniul mediului. În timpul întâlnirii a fost posibil să fie identificate subiecte promiţătoare pentru discuţii ulterioare între experţii din cele două ţări. Crearea Reţealei Natura 2000 şi managementul său reprezintă un proces care implică de asemenea comunicarea intensă între guvernele naţionale şi Comisia Europeană; în acest sens schimbul de experienţă poate fi de mare ajutor. În plus, un astfel de schimb de experienţă oferă posibilitatea de a realiza o reţea coerentă de arii protejate în Europa şi o modalitate coerentă de gestionare a acestei reţele în toate statele membre, ceea ce reprezintă de fapt principiile directoare ale Directivei HABITATE, o piatră de hotar în politica de mediu a Uniunii Europene.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.